Firemní kurzy pro manažery

Úvod ▪️ Firemní kurzy a školení ▪️ Manažerské kurzy

Firemní kurzy zaměřené na manažerský rozvoj

Kurzy zaměřené na manažery doporučujeme pro vedoucí pracovníky, kteří potřebují zvýšit osobní i pracovní motivaci a potřebují lépe vést lidi. Podívejte se na naše nejčastější manažerské semináře.

Seznam firemních kurzů pro manažery

Sebemotivace manažera, motivaceÚčastníci pochopí principy sebemotivace, pozitivního myšlení a uvědomí si jejich důležitost pro svůj život. Vysvětlí si principy dosahování i náročných cílů a přání. Zvýší vlastní osobní i pracovní motivaci. Stanoví si životních priority. Otevřou si pohled na svůj profesní i osobní život z jiného úhlu.
Sebeprosazení, sebeřízeníPřítomní se během školení naučí lépe „prodávat“ své myšlenky. Osvojení či naučení technik sebeřízení rovněž povede k jejich lepšímu prosazování.
Z kolegy šéfem

Kurz naučí účastníky, jak ustát situaci, kdy se z jejich kolegů přes noc stanou podřízení. Seminář je vybaví potřebnými znalostmi a dovednostmi pro zvládnutí této náročné výzvy.

 

Účastníci si v jeho průběhu osvojí mimo jiné základní manažerské principy a zásady vedení lidí, které využijí nejen v souvislosti s povýšením, ale i ve své další manažerské práci.

 

Cílem kurzu je připravit účastníky na to, jak úspěšně obstát v nové roli šéfa a neudělat si z bývalých spolupracovníků a kamarádů nepřátele.

Work Life Balance

Pracovníci si uvědomí, jak významnou roli má jejich soukromý život pro úspěch v práci a jak jsou tyto dva faktory nedělitelné.

 

Naučí se jít za hranice svého myšlení a budou umět se podívat na situace, které denně řeší, z jiného úhlu. Seznámí se s technikami, pomocí kterých si lze udržet životní nadhled.

 

Firma získá: Zaměstnance, kteří jsou schopni najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Mají pozitivní přístup k sobě i práci, což podstatně ovlivňuje jejich pracovní výkony.

Odolnost vůči stresuÚčastníci se naučí racionálním i fyzickým technikám, jak řídit svůj stres.
Prezentační dovednosti - základyÚčastníci pochopí svou roli prezentátora a také se vžijí do role posluchačů. Díky tomu pochopí, jak lépe prezentovat. Jednoduchými technikami prezentace zvýší svou profesionalitu ve svých projevech.
Prezentační dovednosti pro pokročiléÚčastníci se naučí prezentaci využívat jako nástroj k získání souhlasu auditoria. Pochopí významy jednotlivých fází prezentace opět s důrazem na získání souhlasu přítomných.
Vedení a řízení lidíVedoucí na školení získají manažerské techniky od efektivního úkolování, kontroly až po efektivní zpětnou vazbu. Po školení by se například zadávání úkolu či projektu mělo dít: napoprvé a správně.
Mentoring

Účastníci se dozvědí vše podstatné o mentoringu (podstata mentoringu, fáze mentoringu, struktura mentoringové schůzky, stanovení cílů) a vyzkoušejí si mentoring v rolových sehrávkách (s následným rozborem na základě zpětné vazby).

 

Součástí firemních kurzů je také identifikace oblasti expertízy účastníků (vytvoření matice) a určení cílových skupin vhodných pro apliakci mentoringu v rámci firmy.

Motivace pracovního týmuÚčastníci budou umět zjistit, co jejich spolupracovníky motivuje a jak s těmito informacemi pracovat. Osvojí si zásady motivace svých spolupracovníků tak, aby pod jejich vedením dosahovali maximálních výkonů.
Hodnocení výkonu – poskytování efektivní zpětné vazbyPřítomní si vyzkouší na případových studiích poskytovat zpětnou vazbu různými technikami a přístupy: Direktivní zpětná vazba, Mentorující zpětná vazba, Koučovací zpětná vazba, Delegující zpětná vazba, Asertivní zpětná vazba.
Mini akademie pro mistry

Kurz je určený mistrům, kteří se ve třech jednodenních modulech (Základní manažerské dovednosti, Motivace a Týmová spolupráce) dozvědí a naučí vše potřebné, co jim pomůže lépe zvládat jejich vedoucí roli na pracovišti.

 

Orientováno na praxi – minimum teorie, akcent je na nácvik a zkoušení prostřednictvím rolových sehrávek s následnou zpětnou vazbou.

DelegováníÚčastníci se dozví či připomenou, kdy začíná delegování, jaké krizové momenty při delegování existují, jak tato rizika eliminovat či jak při rozvoji delegovaného zasahovat pozitivně.
Timemanagement IV. generace Plánování a využívání času, Timemanagement, StressmanagementÚčastníci si budou umět lépe stanovit priority ve svém pracovním i osobním životě a také si dokáží efektivněji plánovat svůj pracovní program. Naučí se stanovovat si cíle, priority a jejich pořadí. Vyhnou se stresu, který na ně z časových důvodů nyní dopadá.
Efektivní řízení poradÚčastníci si vypracují osnovu pro efektivní řízení porad, kterou si na případových situacích vyzkouší případně znovu upraví. Zkušenost z vedení porad z minula nebo přímo na školení je hlavní článek tohoto školení, se kterým lektor pracuje.
Jak si udržet zaměstnance – adaptační proces a motivace.

Účastníci si správně nastaví adaptační program pro své lidi a určí si pravidla jeho dodržení. Osvojí si situační vedení a jeho využitelnost v adaptaci pracovníka.

 

Uvědomí si vliv finanční a nefinanční motivace na výkon člověka. Nastaví proces v motivaci – čím větší přínos pro firmu, tím větší odměna. Pochopí spravedlivost v odměňování pro správné vedení lidí.

Kreativita jako předpoklad inovacíÚčastníci pochopí význam kreativity jako klíčové kompetence v procesu inovací. Identifikují a aktivují vlastní kreativní potenciál. Naučí se kreativně myslet a v praxi využívat jednotlivé individuální i skupinové kreativní techniky a postupy.
Kvalita – osobní odpovědnost za kvalituÚčastníci zlepší své znalosti ve vztahu k řízení osobní kvality. Osvojí si situační vedení pro osobní odpovědnost za řízení kvality. Nastaví si optimální pravidla pro optimalizaci pracovních procesů ve firmě.
Řešení krizových situacíÚčastníci se naučí několika technikám, jejichž používáním se v reálu doberou rychleji a jednodušeji řešení, než se na první pohled zdálo.
Efektivní manažerPřítomní se naučí hodnotit efektivitu svou a svých lidí. Naučí se rozeznávat zbytečné procesy a činnosti anebo poměr zbytečnosti a významnosti toho, co dělají. Takto si nastaví vzorce pro své další působení.
Řízení efektivního týmuÚčastníci - vedoucí týmů dokáží kvalitně řídit jednotlivce tak, aby kladně ovlivnili nejen jejich výkonnost, ale výkonnost celého týmu. Díky řízení a vytvoření přehledné struktury se také zkvalitní komunikace a přenos informací jak uvnitř týmu, tak i mezi týmy navzájem.
Firemní kultura podněcující výkonnostÚčastníci si vymodelují ideální firemní kulturu podněcující výkonnost. Poté zhodnotí aktuální stav. Dále vlastní možnost angažovanosti. Poté si definují oblast kompetence pro budování takové firemní kultury včetně akčního plánu a jednotlivých kroků.
Leadership (I)

Cílem kurzu je ujasnit si zásadní rozdíl mezi managementem a leadershipem, zamyslet se nad pojmy vize a mise firmy. Účastníci se dále seznámí s charakteristikou efektivního leadera, identifikují svůj vlastní potenciál a další oblasti rozvoje.

 

Naučí se rozeznávat, kdy je dobré být více manažerem a kdy lídrem, a pochopí, kde leží zdroje jejich vlastní motivace. Poznají svůj styl komunikace a naučí se přizpůsobovat komunikačnímu stylu partnera (styly interakce). Naučí se také přijímat i dávat konstruktivní kritiku s využitím koučovacího přístupu.

Leadership (II)

Cílem kurzu (nástavbový kurz navazující na Leadership I) je naučit se efektivně vést druhé. Účastníci se seznámí s východisky situačního leadershipu podle K. Blancharda, definují si vlastní preferovaný styl vedení.

 

Naučí se prezentovat myšlenky nedirektivním způsobem (styly ovlivňování). Pochopí, jak funguje motivace a naučí se využívat hmotné i nehmotné nástroje motivace. Naučí se dále jak pracovat se změnou a jak změny prezentovat motivačním způsobem.


Chcete manažerský kurz?

Rádi věnujeme hodinu svého času a vysvětlíme, jak bychom vám mohli být prospěšní v manažerském vzdělávání.

Napište nám - pole označená hvězdičkou* prosím vyplňte 😉

Celé jméno*
E-mail*
Telefon*
Sem napište zprávu*

Spolehněte se na profíky

Zatím se nám nestalo, že bychom se s někým nedomluvili. Jsme profíci na podnikové vzdělávání a uděláme maximum, abyste byli spokojení. Máte moje slovo.

Petr Vytásek

Máte dotaz?
Zavolejte mi: 777 959 299