Experti na firemní vzdělávání, konzultace, mentoring a koučink zaměstnanců

Umíme spoluvytvářet přidanou hodnotu firem na trhu

Už 22 let pomáháme jednatelům a majitelům firem, ředitelům a HR manažerům zlepšovat výkon, znalosti i schopnosti zaměstnanců. V dnešní době plné změn se mění trh i chování zákazníků - my umíme firmám poskytnout klíčové nástroje, které pomáhají se včas adaptovat na dynamické změny na trhu. Řešíme školení soft sklils i odborné kurzy hard skills - děláme kurzy pro manažery a management.

Reflektujeme změny nákupního procesu zákazníků, kdy se nákup realizuje on-line na Internetu a nadšení pro značku se projevuje v komunitách na sociálních sítích. Zákazník je stále náročnější a pokud máme garantovat jeho spokojenost, musíme školit týmy na komunikační dovednosti a obchodní dovednosti jinak a kreativně! Víme, že obchod a marketing jsou ve firmě rozhodující oddělení a proto realizujeme kurzy a poradenství v oblasti strategického marketingu, reklamy, PR a zaměřujeme se také na sociální sítě a kybernetickou bezpečnost. 

Otevřené kurzy - školení pro veřejnost

Otevřené kurzy pořádáme pro jednotlivce a malé skupiny účastníků z různých oblastí trhu dle aktuálních trendů. Výhodou otevřených kurzů je vzájemné sdílení zkušeností účastníků napříč trhy a segmenty podnikání. Účastníci kurzů získají vhled, jak to chodí v jiných firmách a mají možnost srovnání a získat inspiraci pro své vlastní podnikání. 

Víme, že investice do zvýšení své kvalifikace znamená zvýšení hodnoty zaměstnance na trhu práce. Ano, znalosti a dovednosti lze stále rozvíjet a know how je to, co nelze nikomu vzít, ale bere si to zaměstnanec ve své kariéře dále sebou. Kurzy jsou i stále populárnějším firemním benefitem a my rádi poradíme firemním personalistům i manažerům, který kurz pro jejich zaměstnance vybrat.

Firemní kurzy - školení dle zadání

Kurzy na míru pořádáme vždy na míru pro účastníky z jedné firmy. Osvědčuje se i školení pro jednotlivé týmy. Vzdělávací kurzy dokážeme přesně zacílit na různé oblasti a vždy vycházíme z aktuálních potřeb a přání každého zadavatele. Preferujeme efektivní způsob vzdělávání zaměstnanců, kdy si stanovíme reálné cíle a po školení dostane zadavatel vždy písemnou zpětnou vazbu a doporučení pro další rozvoj od lektora.

Naše metodika vzdělávání je postavena na interaktivním přístupu, kdy se každého účastníka snažíme maximálně zapojit během školení do cvičení, diskusí a modelových situací. Klademe důraz na zlepšování znalostí a dovedností, které lze skutečně využít v praxi. Rozvojové programy umíme kombinovat s workshopy, kde se řeší aktuální projekty. 

Aktuální kurzy a školení 2024

Vyzkoušejte naše komplexní školení pro manažery, kteří řeší zlepšení zpětné vazby u nových i dlouholetých zaměstnanců

Spojujeme nezávislé lektory a konzultanty, kteří mají více než
20 let zkušeností z reálného podnikání

Sehraný tým VYTÁSEK KONZULT pomůže nastartovat inovace ve firmě díky svěžímu pohledu zvenčí

VYTÁSEK KONZULT je sehraným týmem profesionálních lektorů a konzultantů, kteří úzce spolupracují na projektech od roku 2017. Každý z nás má přes 22 let zkušeností v systematickém rozvoji lidí — od malých a středních podniků, až po velké firmy a korporátní zákazníky v ČR a SR. Nezapomínáme ani na neziskové organizace a instituce státní sféry.Máme také velké zkušenosti v oblasti automotive, kde naši lektoři mají vysokou odbornost se vzděláváním a konzultantskou prací v oblastech jako prodej nových vozů, prodej ojetých vozů, vztahy se zákazníky, komunikace služeb autorizovaných servisů.

Tým zkušených konzultantů vám pomůže s firemním vzděláváním

Vzdělávání zaměstnanců je pro nás přidaná hodnota firmy na konkurenčním trhu - myslíme strategicky

Ze zásady neškolíme to, co sami neděláme - naše školení nejsou teoretická, ale jsou vždy zaměřena na aplikaci do praxe. Rozvíjíme odborné know how zaměstnanců, manažerů a týmů - díky tomu firmy mohou podnikat výrazně více efektivně, komfortně a především uspořit čas a energii. Umíme objevit talenty zaměstnanců a rozvíjet je v rámci talent management.

Dokážeme kultivovat firemní kulturu a respektujeme firemní hodnoty. Řešíme jednotlivé kurzy dle akutní potřeby i dokážeme připravit systematický vzdělávací program pro dlouhodobé vzdělávací plány v horizontu zpravidla jednoho měsíce až jednoho roku. Vždy respektujeme cíle zadavatele a zároveň se snažíme přijít na něco originálního.

Naše firemní vzdělávání přináší firmám lepší výsledky

Využijte naše unikátní tréninky a vzdělávací programy, mentoring, koučing i odborné konzultace

Podporujeme adaptabilitu firem na trhu

Být úspěšný včera neznamená garanci úspěchu dnes - svět se radikálně mění a my pomáháme firmám držet krok s dobou. Každý manažer po delším čase zažije hrozbu stereotypu svého firemního prostředí - s námi získáte svěží pohled z odstupu a vědomí souvislostí na trhu. Business modely firem musí včas reagovat na změny a my umíme poskytnou cennou zpětnou vazbu, co ve firemním ekosystému zachovat a co změnit, aby si firma udržela životaschopnost a konkurence schopnost.

Zvyšujeme konkurenceschopnost

Rozvíjíme schopnost firem neustále se zlepšovat a reagovat na aktuální potřeby a přání zákazníků. Zaměstnanci firem díky naší podpoře mohou rychleji a efektivněji plnit požadavky klientů a zvyšují spokojenost zákazníků. V době internetu a sociálních sítí je stále důležitější budovat komunitu nadšených zákazníků a preventivně a včas zamezit nespokojenosti - recenze se šíří rychlostí blesku a to kladné i záporné. Umíme slabé stránky posílit a hrozby dokážeme přetavit i v příležitosti.

Zlepšujeme znalosti a dovednosti zaměstnanců

Pomáháme týmům zaměstnanců jasně a správně definovat klíčové kompetence, ve kterých se následně prokazatelně zlepšují díky našemu know how. Umíme správně pochopit role v rámci týmové spolupráce a managementu. Zaměřujeme se na optimalizaci interních firemních procesů s cílem zvýšit jejich efektivitu a nastartovat vyšší výkon týmu zaměstnanců.

Co o nás říkají nejen ředitelé firem?

Prokazatelnými výsledky bezesporu jsou nově získané manažerské dovednosti každého člena managementu na kterékoliv úrovni. Díky zpětné vazbě máme k dispozici informace, které využíváme pro rozvoj firmy a její řízení.
Filip Ambrožfortell s.r.o., generální ředitel a jednatel
Koučové týmu Vytásek konzult umí díky svým zkušenostem a odbornosti správně odhadnout naše potřeby. Jejich školení, konzultace i semináře nás baví a zároveň motivují do další práce. A nejlepší na tom je, že se skutečně zlepšujeme a nové poznatky zavádíme do praxe.
Radek DufekLOMAX & Co, s.r.o., jednatel
S panem Vytáskem a jeho kolegy spolupracujeme, protože jsou flexibilní a vždy se jim podařilo vytvořit rozvojový program podle našich požadavků. Naši pracovníci oceňují kvalitu lektorů i programovou skladbu — převážně mix zážitkových a tréninkových aktivit
Vít MahdalíkContinental Barum s.r.o., specialista – projekty
Školení a semináře byly vždy pečlivě připraveny a vedeny na vysoké profesionální úrovní. Lektoři z týmu Vytásek konzult si díky svému přístupu, který byl a je naprosto perfektní, získali na svou stranu i dlouholeté ostřílené obchodníky. Spolupráci mohu jen doporučit
Kateřina van KranenburgPhotodienst Brno spol. s r. o., jednatelka
Naše firma klade vysoký důraz na práci s lidmi. Rozvoj zaměstnanců, personální management a firemní kultura je nejvyšší priorita, od které se odvíjí plnění všech strategických cílů. Spolupráce s Petrem Vytáskem a jeho týmem nám pomáhá držet se tohoto směru
Vratislav StaněkSMC Industrial Automation CZ s.r.o., ředitel závodu a prokurista
S Vytásek konzult jsme začali spolupracovat na doporučení, a rozhodně nelitujeme. Díky jejich velmi praktickému tréninku naši lidé dokáží lépe a komplexněji pečovat o zákazníka.
Radim KubíčekBrilas Group s.r.o., ředitel rozvoje

Klíčová témata firemního rozvoje - zajistíme komplexní firemní školení od A do Z

Co ve firmách v Česku a na Slovensku školíme - klíčové oblasti pro naše vzdělávací programy

Komunikace a komunikační dovednosti

- Přímá komunikace
- Jak se bránit manipulaci

- Komunikace změn

- Krizová komunikace ve firmě - PR přístup

- Týmová komunikace a strategické hry

- Asertivita v praxi

- Řízení změn

- Prezentace formou storytellingu - příběhy zaujmou

- Umění on-line prezentací

Obchodní dovednosti a vztahy se zákazníky

- Obchodní dovednosti pro začátečníky i pokročilé
- Přesvědčování a argumentace 
- Vyjednávání se zákazníky 

- Jak řešit konflikt se zákazníkem
- Psychologie prodeje

- Zákaznický přístup a péče o zákazníky

- Emoční prodej

- Typologie zákazníků a popis cílových skupin
- Jak získávat zákazníky v B2B
Jak získávat recenze a pěstovat komunity spokojených zákazníků
- Jak řešit výzkumy spokojenosti zákazníků - zpětná vazba

Manažerské kurzy - řízení a vedení týmů 

- Vedení jako inspirace pro tým - leadership

- Motivace manažera

- Emoční inteligence pro manažery týmu

- Sebeprosazení, sebeřízení - z kolegy šéfem

- Stress management a odolnost vůči stresu
- Efektivní delegování

- Jak vést hodnotící pohovory - systematická zpětná vazba pro manažery
- Time management, který zvýší efektivitu práce

- Koučovací přístup pro manažery


Projekty a optimalizace interních procesů

- Základy projektového řízení pro praxi
- Plánování projektů, realizace projektů

`- Analýza a optimalizace firemních procesů

- Kreativní myšlení pro podnikání

Interní rozvoj - metodika školení

- Trénink trenérů - rozvoj lektorských dovedností, 3 x jednodenní trénink 
- Identifikace vzdělávacích potřeb -  sestavení lektorského plánu

- Analýza výsledků pro jednorázové i dlouhodobé vzdělávací plány- zpětná vazba z kurzů jak ji podávat účastníkům i manažerům včetně personalistů

- Praktické ukázky, jak školit formou workshopu - interaktivní vzdělávání

- Digitální vzdělávání a metodika e-learningů a on-line vzdělávání

Syndrom vyhoření a stress management

- Jak dlouhodobě zvládat pracovní zátěž a work life balance
- Jak si nastavit priority - v práci a v životě
- Nácvik antistresových technik - relaxační mechanismy
- Duševní hygiena - obrana proti syndromu vyhoření
- Mindfulness - vědomý business a koncentrace

Zajistíme lektory a konzultanty, kteří umí posunout podnikání přímo směrem ke zvoleným cílům!

Rádi Vám věnujeme na úvodní schůzce 2 hodiny našeho času lektorů a konzultantů a ukážeme, jak můžeme společně posunout prosperitu firmy, kterou jako zadavatel projektu zastupujete...

Napište nám - pole označená hvězdičkou* prosím vyplňte 😉

Celé jméno*
E-mail*
Telefon*
Sem napište zprávu*

Spolehněte se na tým zkušených expertů, kteří vnímají souvislosti a dynamiku trhu - VYTÁSEK KONZULT je silné spojení

“Každý projekt děláme s cílem zajistit maximální aplikaci získaných znalostí a dovedností do praxe.
Neděláme kurzy pro kurzy - vždy hledáme individuální řešení konkrétní situace našeho zákazníka. ” 

Petr Vytásek, majitel firmy

Pojďme spojit síly - nezávazná káva nebo čaj na úvodním setkání
Zavolejte mi: 777 959 299