Konzultantské služby od týmu šesti konzultantů – Vytásek konzult – proč a jak je využívat

“Dobrá rada nad zlato“– tohle české rčení přesně platí při konzultantské práci

Vzdělávací programy děláme pod hlavičkou VYTÁSEK KONZULT pro firmy od roku 2017, někdy jednorázové a často systematické a dlouhodobé – naši lektoři a konzultanti mají navíc za sebou vždy dlouholetou manažerskou praxi v oborech, které sami školí.

Zkušenosti ze vzdělávacích programů i z manažerské praxe efektivně předáváme také formou konzultací pro naše firemní zákazníky – pro řadu firem i manažerů to není úplně zažitý způsob spolupráce a tak se pokusím představit výhody spolupráce s týmem našich konzultantů a osvětlit, PROČ konzultace děláme.

„Nemůžeš zastavit vlny, ale můžeš se naučit surfovat.“ – Joseph Goldstein

Dynamika proměn na trhu se v posledních letech zvyšuje nad očekávání – kdo z nás by před několika lety věřil, že svět může zasáhnout pandemie coronavirus a mít tak zásadní vliv na globální ekonomiku? Stejně tak loni začala válka na Ukrajině, což je od druhé světové války největší vojenský konflikt na starém kontinentě a ekonomicky to má mnoho vlivů – rostoucí investice do zbrojního průmyslu, sankce proti ruským firmám, změna chování turistů v rámci destinačního marketingu…

Více viz https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2022/03/15/15-stats-about-post-covid-customer-service/?sh=150ca4714fde a nebo https://fortune.com/2023/01/25/global-economic-growth-outlook-2023-covid-inflation-war-ukraine-climate-crisis-un/

 Do toho se mění nákupní chování zákazníků a zvyšuje se digitalizace našeho životního stylu – ne každý zákazník jde na firemní web, ale stále větší roli hrají recenze na Internetu a sociálních sítích. Zákazník nakupuje rád on-line, ale má stále větší nároky pro svou zkušenost s produktem, službou a především vyšší očekávání v oblasti vstřícnosti v komunikaci ze strany zaměstnanců firmy. Určitě i sami znáte spoustu firem a někdy i velkých, kterým v této oblasti trendů vstřícné komunikace se zákazníky ujíždí vlak – a náš tým konzultantů je zde proto, aby firmě vlak neujel a naopak šla naproti novým trendům v oblasti změn nákupního procesu zákazníků!

„Svět dává rady, jen když se ptáme, a ptát se můžeme, jen když máme přesně vymezený cíl,“ – Jean Paul Sartre

Strategické konzultace pro rozvoj firemního podnikání umožní firmě najít nové úhly pohledu na své projekty. To znamená v praxi se vyhnout stereotypu, kdy manažer po čase uvažuje v zajetých kolejích a vnímá spíše interní firemní vztahy a složitost své práce namísto soustředění na řešení v externích souvislostech trendů na trhu.

Naši konzultanti mají svěží kreativní myšlení a vnímají souvislosti na trhu a dokáží pojmenovat silné a slabé stránky podnikatelských plánů a objevit skryté potenciály zlepšení výkonu zaměstnanců. Garantujeme také nezávislost, tým VYTÁSEK KONZULT nepatří do žádné korporace, která někdy kope primárně za své obchodní zájmy a nejen za zájmy klienta.

V případě konzultací v oblastech OBCHOD A MARKETING si vždy na začátku analyzujeme přesně, kdo je cílová skupina zákazníků a ke komu mluvíme. Využíváme typické persony, kde popíšeme životní styl, motivace, hodnoty a zvyky zákazníků. Následně se vydáme na mapování oblasti – NÁKUPNÍ PROCES ZÁKAZNÍKA, kde hledáme body dotyku se značkou a firmou zadavatele. Zde se snažíme zaměřit na pochopení kritických míst, kde hrozí v určité fázi nákupního procesu negativní zkušenost zákazníka s produkty, službami a značkou zadavatele. Zde poté hledáme možnosti pro zlepšení – nejčastěji je to oblast zlepšování vztahů se zákazníky a podpora jejich věrnosti – zde dokážeme správně nasměrovat zlepšení dovedností komunikace se zákazníky v rámci kompetenčního modelu dané organizace.

“Nemohu změnit směr větru, ale vždy můžu upravit plachty, abych dosáhl svého cíle!” Jimmy Dean

Právě kompetenční model organizace včetně stanovených KPIs je pro nás základním ukazatelem naší cesty a setkání se zaměstnanci v rámci konzultační práce je poté realitou skutečného firemního prostředí. Jako konzultanti umíme pojmenovat i potřebné oblasti pro rozvoj týmu zaměstnanců a tedy se zaměřit na talent management v soft sklils i hard sklils. Máme vždy na paměti i obchodní cíle.

 Praktické přínosy konzultací od našeho týmu VYTÁSEK KONZULT:

·       Formát dle domluvy – konzultace řešíme jako individuální, skupinové a nebo dodáváme po úvodních setkáních s odpovědnými zástupci firmy detailní písemnou analýzu včetně konkrétních realistických doporučení

Realizujeme konzultace pro 1 osobu a nebo dle potřeb konzultační program pro daný tým – každého konzultačního setkání se účastní třeba komplexní tým z daného oddělení. Individuální konzultace jsou diskrétní a během skupinových máme naopak možnost sdělit si věci najednou a dosáhnout interní shody, která je tolik nutná pro posunutí v rámci change managementu dané firmy.

·       Zaměření na konkrétní a předem definované zadání – včasná příprava

 Před každým konzultačním setkáním si schválíme 1 až 2 klíčová témata, ve kterých se chce posunout konkrétní účastník konzultačního programu a nebo celý tým. My se připravíme předem a poté na setkání již řešíme věci přímo bez nutnosti si vše složitě vysvětlovat na schůzce.

·       Praktický trénink rolí v rámci konzultací individuálních i skupinových – změna úhlu pohledu a získání empatie

 Součástí konzultací bývá nezřídka praktický trénink potřebných dovedností, kdy si lektor s účastníkem či účastníky konzultačního programu vyměňují a trénují své role. Cílem je dostatečně si novou dovednost osvojit a být v ní autentický a získat nový úhel pohledu na danou problematiku – třeba vžít se do role zákazníka, který má své potřeby a přání a očekávání realistická i nerealistická.

·       Investovaný čas versus získané zkušenosti – individuální konzultace jsou vysoce intenzivní

 Na rozdíl od celodenních nebo vícedenních vzdělávacích kurzů probíhá jedna individuální konzultace 60 až 90 minut. Frekvence setkávání s konzultantem je zpravidla jednou až dvakrát měsíčně po dobu 2 až 6 měsíců. Z hlediska časové investice je zde maximální rozvojový potenciál za minimum času – samozřejmě vliv má i motivace zaměstnance, ovšem právě práce s motivací je přirozenou součástí naší práce konzultantů!

·       Formát individuálních konzultací 1:1 je diskrétní a efektivní

 Odpadají tady obavy z toho, jak bude účastník konzultačního programu vypadat před ostatními účastníky, kolegy z práce nebo tréma z případného vystupování před skupinou či před nadřízeným. Vzniká tedy prostor pro výrazně větší otevřenost a upřímnost. Panuje zde vyšší vzájemné naladění mezi lektorem a účastníkem konzultačního programu.

·       Plán vlastního rozvoje – konkrétní kroky včetně času realizace

Vytváří si ho účastník konzultačního programu ve spolupráci s lektorem již při prvním setkání. Do čeho se pustím? Jak budu postupovat? Vždy i s určením časového rámce a případně s definováním možných měřitelných výstupů. To platí i pro skupinové konzultace, kdy každý účastník má stanoveny své specifické konkrétní kroky.

·       Možnost volby formy setkávání na konzultacích – prezenčně nebo on-line

 Zpravidla první dvě individuální konzultace doporučujeme realizovat prezenčně – je to bezesporu snazší pro vytvoření osobního vztahu a nastolení vzájemné důvěry. Následná setkání potom realizujeme dle preferencí účastníků off-line a nebo on-line. U zahraničních korporací je možnost on-line konzultací velice vítaná.

·       Umíme připravit i Obchodní manuál – modelové argumenty na typické námitky  zákazníků

Znáte to asi i sami ze zkušenosti zákazníka – každý zaměstnanec firmy vnímá benefity jinak a argumentuje na námitky zcela jinak, takže jsme jako zákazníci zmatení a nerozumíme dané firmě a značce. Zde se nabízí vytvoření jednotného manuálu, který není absolutním dogmatem, ale zdrojem inspirativních informací pro obchodní tým případně pro všechny, kdo ve firmě komunikují a pečují o zákazníky.

·       Přizpůsobení se novým výzvám, novým tématům – přicházíme vždy s unikátním řešením

Neděláme kopie, vždy preferujeme originální přístup ke každému zákazníkovi a ke každému zadání. Rychlá reakce na případné změny v potřebách jednotlivce nebo jeho týmu. Konzultant umí flexibilně ohnout téma setkání dle aktuální situace účastníka.

V případě písemných konzultačních programů mapujeme i postupy konkurence, snažíme se SYNERGICKY SPOJOVAT získané informace do jednoho živoucího organismu života a fungování dané firmy.

Tento obrázek nemá žádný popisek

„Přijmout dobré rady vyžaduje víc moudrosti než je rozdávat“, – Samuel Johnson

A jak to máte ve firmě Vy? Využíváte konzultace pro rozvoj svých lidí? Co se Vám osvědčilo v praxi? Případně čeho je dobré se vyvarovat?

Petr Vytásek a Vít Baloušek, lektor a konzultant

Volejte na tel: +420 777 959 299

Pište na e-mail: vytasek@vytasekkonzult.cz

Děkuji všem za podnětné myšlenky, komentáře a sdílení!

#consulting #konzultace

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje použijeme výhradně ke zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů