Jak pracujeme se zpětnou vazbou při firemním rozvoji, aby byla lidem i firmám prospěšná

Pro řadu firem i lidí je zpětná vazba (ZV) takzvaně nutné zlo a ne vždy se s ní pracuje správně. Někdo by mohl oprávněně namítnout, přece velkou roly hraje skutečnost, jakou formou a s jakým citem je ZV poskytována!?

S tím nezbývá než souhlasit, nicméně faktem zůstává, že při ZV dáváme účastníkům (nebo naopak oni nám) feedback na postoje, jednání a chování, a to je téměř vždy (také s ohledem na ego a emoce zúčastněných) prostě citlivé téma.

Zpětnou vazbu na naše kurzy, workshopy, konzultace apod. se snažíme získávat jak v průběhu realizace, tak pracujeme i s tzv. Zpětnou vazbou s odstupem, kdy zjišťujeme cca 3-4 týdny po realizaci, jak danou aktivitu absolventi zpětně hodnotí.

Zajímá nás, které kroky se účastníkům povedlo nově zavést do praxe a jak se tyto kroky v praxi projevují. Nebo se naopak ptáme, co se nedaří do praxe implementovat a proč? S těmito výstupy dále pracujeme.

Praxe nám ukázala, že jedním z častých důvodů, proč se některé nové dovednosti nedaří účastníkům zavádět do jejich každodenní praxe, je nedostatečné osvojení si těchto dovedností a z toho plynoucí slabá autenticita účastníka.

Lektor na kurzu ukáže, a v souvislostech také vysvětlí, řešení nejrůznějších situací dle zaměření účastníků. Účastníci vidí, lektorem předvedené řešení, vnímají je jako smysluplné a rádi by je zařadili do své praxe. 

Ovšem bez následného kvalitního tréninku těchto dovedností jejich implementace do praxe, lidově řečeno drhne. K potřebnému osvojení si vybraných dovedností využíváme následně pečlivě sestavené workshopy nebo individuální konzultace.

Zpátky ke zpětné vazbě, při jejím prvním vyplnění jsou někdy účastníci opatrní a jednotlivé kroky toho, co chtějí nově zavést do praxe, vyplňují poměrně obecně. Někdy je tam prostě obava …. Já tady napíšu, co vše chci nově zavést do praxe, a co když se mi něco z toho nepovede? Co na to šéf? Bude to mít vliv na moje odměny a hodnocení?

Tyto obavy zpravidla po prvním následujícím workshopu nebo individuální konzultaci rychle odpadají. Účastník totiž zjistí, že uvedené informace jsou nejdůležitější právě pro něj, každý může posunout především sám sebe!

Pokud se účastníkovi některé dovednosti hůře aplikují do praxe nebo implementace neprobíhá dle očekávání, je tady možnost setkání s naším lektorem a v případě potřeby trénování potřebných rolí, dovedností, nejednou v diskrétním formátu 1:1, tedy jen zaměstnanec a lektor. Cílem je si vše potřebné dostatečně protrénovat a osvojit. Poté se výsledky projeví i v praxi. A to je přece náš společný cíl!

Skutečností je, že naprostá většina zdravých a práceschopných lidí stráví v průběhu svého života 30-40 i více let v nějakém zaměstnání. A to už je silný důvod si práci zjednodušit, zpříjemnit! Jak? Nebát se zpětné vazby! Být otevřený a pracovat s ní!

⚪ Samozřejmě, že se budeme už pořád učit něco nového  

⚪ že lidově řečeno, kolik lidí, tolik názorů

⚪ že s někým si rozumíme skvěle a s někým je to holt horší

⚪ Samozřejmě, že každý máme své silné a slabé stránky

⚪ Samozřejmě, že přijímaní ZV může znamenat i jistý diskomfort

Na druhou stranu, s citem poskytnutá, kvalitní zpětná vazba, nás může neuvěřitelným způsobem posunout vpřed, může nás motivovat, otevřít nám oči a ukázat možnosti řešení, které nás nenapadli, nebo jsme si je ani neuvědomovali…

Hodnotnou zpětnou vazbu získáváme nejčastěji od lidí kteří:

🔵 Mají praxí ověřené zkušenosti, jsou dále než my

🔵 Situace, které ve své praxi aktuálně řešíme, již úspěšně vyřešili a naučili se je zvládat

🔵 Jsou ochotni své zkušenosti předávat ostatním

🔵 Nás provázejí nejčastějšími úskalími na naší pracovní cestě

🔵 Mají vytvořený cit pro předávání zkušeností, znalostí a dovedností

Právě lidé s výše uvedenými dovednostmi jsou ti, kteří nám mohou náš pracovní život opravdu skokově zefektivnit.  

Tak prosím buďme za ZV vděční (i když ne vždy bude dokonalá). Nebojme se o ZV požádat a učme se z ní.

Spolupracujme s těmi, kteří nás mohou někam posunout. Ideálně když si spolu budete rozumět i po lidské stránce – může to být někdo z vaší firmy nebo kdokoliv z vašeho okolí, kdo vás inspiruje k tomu být lepším, než jste.

A co Vy? Jakou máte zkušenost se zpětnou vazbou? Co máte vyzkoušené?

Řešíte otázku rozvoje vašich lidí?

✍ Napište mi!

Jsem Petr Vytásek

🧑🧑vedu sehraný tým lektorů a konzultantů na firemní rozvoj Vytásek konzult

💻 Pojďme se propojit

Děkuji všem za podnětné myšlenky, komentáře a sdílení! 👍 🖐

#firemnirozvoj #zpetnavazba #skoleni 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje použijeme výhradně ke zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů