Z KOLEGY ŠÉFEM – Talent management ve firemní praxi Jak připravujeme zaměstnance na pozici vedoucího týmu tak, aby to fungovalo

Někteří z našich zákazníků se na nás obracejí s otázkou: Jak naplno využít potenciálu lidí, které ve firmě máme? Nebo: Máme u nás některé opravdu šikovné kolegy, které si dovedeme časem představit jako vedoucí pracovníky, můžete nám s jejich přípravou na novou roli pomoct? Jak tyto kolegy připravit na tuto novou roli, tak, aby ji zvládli takzvaně se ctí?

Řada našich zákazníků, i z řad výrobních společností, řeší skutečnost, že onen pracovník s potenciálem je po technické stránce velmi zdatný, navíc je pro svoji technickou odbornost a zručnost ostatními kolegy přirozeně respektován. Ovšem v oblasti vedení a řízení lidí má zkušeností velmi málo, nebo žádné.

Často je takový pracovník, s ohledem na svoje technické dovednosti, již nějakou dobu na pozici takzvaného nepsaného vedoucího, za kterým se chodí ohledně technických záležitostí ostatní kolegové radit.

Takový vedoucí většinou nějakým cíleným rozvojem manažerských dovedností dosud neprošel a v oblasti vedení, řízení lidí se učí, takříkajíc za pochodu, často metodou pokus omyl.

Vzít na sebe zodpovědnost v oblasti, ve které se ne vždy musí cítit dotyčný pracovník komfortně? Myšleno:

⚪ vést tým lidí, svoje kolegy   

⚪ komunikovat s nimi nově z pozice vedoucího  

⚪ zadávat jim úkoly 

⚪ poskytovat jim zpětnou vazbu 

⚪ řešit názorové neshody a řadu dalších situací, vyplývajících z nové pozice, bývá nejednou významným jazýčkem na vahách při rozhodování: Vzít novou pozici? Jít do toho? Nebo…?

Na základě výše popsaných požadavků jsme vytvořili interaktivní kurz: Z KOLEGY ŠÉFEM Kurz, který má za cíl co nejlépe připravit účastníka na jeho budoucí (nebo i již stávající roli).

Kurz připraví nového vedoucího například na situace:

🔵 Kdy někteří ze spolupracovníků mohou mít tendenci trochu zneužívat situace, že nedávno byli ještě kolegové a nyní jsou jeho podřízení. Popichování z jejich strany typu „hele Franto, nehrej si tady na šéfa, dva roky jsme spolu chodili na svačinu a najednou….(doplňte si sami)“.

🔵 Kdy nový vedoucí pro to, aby nevyvolával spory a měl klid, je na své kolegy nezdravě hodný, lidově řečeno měkký, a lidé ho dříve či později přestanou respektovat.

🔵 Někdy se zase stává, že novému vedoucímu jeho funkce takříkajíc stoupne do hlavy, a k dosavadním kolegům má tendenci přistupovat stylem, a teď vám všem ukážu …..

Dalších příkladů z praxe by se našlo jistě dost. Chcete své kolegy, kteří mají potenciál vést tým, na tuto roly dobře připravit? Potom Vám pomůže náš kurz: Z KOLEGY ŠÉFEM Termín konání 27.4.2023.

Někteří z našich zákazníků si tento kurz zařadili natrvalo do svých akademií v rámci práce s talenty.

POZOR: Nejedná se o jeden kurz, po kterém o nás již neuslyšíte. Rozvojem lidí se většina členů našeho týmu, nezávislých lektorů a konzultantů, zabývá přes 22 let, a tak víme, že jeden kurz, i když je účastníky skvěle hodnocen, k plynulému zvládnutí situací v samotné praxi nestačí.

Proto na kurz Z KOLEGY ŠÉFEM volně navazujeme v odstupu cca 1-3 měsíců kurzem Z KOLEGY ŠÉFEM 2, kde se zaměřujeme již více na konkrétní situace, které účastníci vnímají jako ty, kde je v jejich každodenní praxi takzvaně tlačí bota.

Každý z nás jsme trochu jiný, většinou dokážeme dobře vycházet, komunikovat, s lidmi, kteří jsou nám typově podobní. S jinými typy už může být komunikace náročnější, až po situace, kdy se účastníci komunikace názorově docela míjí bez schopnosti se vzájemně domluvit.

Proto, abychom provedli nové vedoucí i těmi situacemi, kde komunikace lidově řečeno „drhne“ pokračujeme ve spolupráci přes INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE. Tady se lektor setkává ve formátu 1:1 s novým vedoucím a řeší spolu praktické potřeby každého jednotlivého vedoucího nebo jeho týmu.

Na individuálních konzultacích se často zaměřujeme na trénink rolí, s cílem osvojit si potřebné komunikační dovednosti do té míry, že účastník konzultace se díky tréninku stává skutečně autentickým, a v samotné praxi si díky tomu umí následně opravdu poradit. Více ohledně konzultací v již dříve vydaném článku Konzultantské služby od týmu…

A co Vy? Jak řešíte situace s nově jmenovanými vedoucími nebo talenty u Vás? Co máte vyzkoušené?

Řešíte otázku rozvoje Vašich lidí?

✍ Napište mi! Jsem Petr Vytásek

🧑🧑vedu sehraný tým lektorů a konzultantů na firemní rozvoj Vytásek konzult

💻 Pojďme se propojit

Děkuji všem za podnětné myšlenky, komentáře a sdílení! 👍 🖐

#firemnirozvoj #talentmanagement #školení

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje použijeme výhradně ke zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů