Poznejte 7 klíčových atributů, které dělají z lektora skutečného odborníka na firemní vzdělávání

Firemní vzdělávání je klíčovým prvkem pro rozvoj zaměstnanců a růst organizace. Pokud má být proces vzdělávání efektivní a oslovit účastníky a přinášet výsledky, je nezbytné získat pro spolupráci lektora, které má ty správné atributy!

Na základě našich zkušeností ve firemním vzdělávání pod hlavičkou VYTÁSEK KONZULT jsme sestavili 7 klíčových atributů, které by měl lektor ovládat, aby garantoval potřebný přínos ve firemním vzdělávání:

1/ Odbornost: lektor je hluboce obeznámen se svým oborem a má odpovídající znalosti v oblasti, v níž vede školení. Dokáže předávat účastníkům aktuální trendy a relevantní informace a dát jim praktické nástroje, které mohou aplikovat ve své práci.

2/ Komunikační dovednosti: lektor je nadšeným prezentátorem. Předává informace jasně a srozumitelně a komunikuje tak, aby zaujmul pro věc. Umí vést diskuse, odpovídat na otázky a vytváří prostor pro sdílení názorů a zkušeností.       

3/ Empatie: schopnost lektora vcítit se do situace účastníků a pochopit jejich potřeby a očekávání je klíčová. Vytváří příjemnou a podporující atmosféru, ve které se účastníci cítí komfortně a otevřeně a s důvěrou sdílí své myšlenky a zkušenosti. 

4/ Adaptace: každá cílová skupina účastníků je odlišná a vyžaduje jiný přístup. Zkušený lektor se přizpůsobí potřebám skupiny a upraví metodiku školení, aby odpovídala specifickým požadavkům a preferencím účastníků. Dělníci z výroby musí mít jiný komunikační styl než top management.     

5/ Zapojení: nutnou dovedností lektora je schopnost přirozeným způsobem podpořit a vést účastníky k aktivnímu zapojení při využití interaktivních metod komunikace. Účastníci mají možnost vyzkoušet si nové poznatky a dovednosti přímo v rámci školení při nácviku a získat tak praktické zkušenosti pro následnou aplikaci do své firemní praxe. 

6/ Motivace: správný lektor dokáže motivovat účastníky k učení a osobnímu rozvoji a to díky vlastnímu příkladu. Umí rozpoznat individuální zdroje motivace účastníků a vytváří prostředí, ve kterém se cítí podporováni a povzbuzováni k dosažení svých cílů.

7/ Zpětná vazba: poskytování strukturované zpětné vazby je klíčem k úspěchu u lektorské práce – lektor dokáže vyhodnocovat pokrok účastníků a poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu, která jim pomůže růst a zdokonalovat se. 

Díky těmto 7 klíčovým atributům může lektor poskytnout nejen unikátní vzdělávací obsah, ale vytvoří také pozitivní a inspirující atmosféru na školení, ve kterém se účastníci mohou efektivně a s chutí učit a růst.

Jaké atributy u lektora vnímáte jako klíčové Vy?

Chcete získat nadšené lektory pro svá firemní školení? Pište, volejte, domluvíme se.

Volejte na tel: +420 777 959 299

Pište na e-mail: vytasek@vytasekkonzult.cz

Petr Vytásek

Tým lektorů a konzultantů – Vytásek konzult www.vytasekkonzult.cz

#firemnirozvoj  

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje použijeme výhradně ke zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů