ASERTIVITA

Asertivita je důležitá komunikační dovednost.

Úvod ▪️ Slovník pojmů ▪️ Asertivita

Když se řekne "asertivita"

Asertivita je důležitá komunikační dovednost, která nám umožňuje prosazovat neagresivním způsobem názory a obhajovat vlastní práva zdravým a přiměřeně sebevědomým způsobem.

Asertivita je žádoucí „zlatou cestou“ mezi agresivní a pasivní komunikací. Existuje deset asertivních práv, která v roce 1950 zformuloval Andrew Salter, která nám pomáhají chovat se skutečně dospělým způsobem.

  • Mám právo posuzovat své vlastní chování, myšlenky a emoce a být si za ně a jejich důsledky sám zodpovědný.
  • Mám právo nenabízet žádné výmluvy, vysvětlení ani omluvy svého chování.
  • Mám právo posoudit, zda a nakolik jsem odpovědný za řešení problémů druhých lidí.
  • Mám právo změnit svůj názor.
  • Mám právo dělat chyby a být za ně odpovědný.
  • Mám právo říct: „Já nevím“.
  • Mám právo být nezávislý na dobré vůli ostatních.
  • Mám právo na nelogická rozhodnutí.
  • Mám právo říct: „Já ti nerozumím“.
  • Mám právo říct: „Je mi to jedno“.

Nad tímto užitečným desaterem je ale i jakési „jedenácté přikázání“, totiž že nemusíme být vždy a za všech okolností asertivní.


Zajímavé články o firemním i osobním rozvoji

Pomocí mindfulness můžete snížit stres v práci
Poslední dobou je u vás všechno strašně hektické. Na obědě vůbec nemyslíte na jídlo. Hlavou se vám honí hromada nevyřízených mejlů, šéf tlačí na report za minulý měsíc, do toho…
Přečíst článek
Tyhle knihy byste si měli přečíst, pokud to myslíte s osobním rozvojem vážně.
Přečíst článek