CRM

CRM je systém pro řízení vztahů se zákazníky.

Úvod ▪️ Slovník pojmů ▪️ CRM – customer relationship management

Když se řekne "crm"

Z angl. customer relationship management - systém pro řízení vztahů se zákazníky.

Jde o formu či systém, který pomáhá řídit vztahy se zákazníky. Prakticky to znamená, že každý (i potenciální) zákazník, který nějakým způsobem vstoupí do vztahu s firmou či obchodníkem, se ocitá v databázi CRM.

Tato databáze neobsahuje jen primární údaje jako je jméno a kontakt, ale také vše, co může vést k pozitivnímu uzavření spolupráce.

Například jeho zájmy, či rozpočet firmy, který se týká dojednávaných smluv, dále např. problémy, se kterými se zákazník setkal při minulé dodávce, dále je v CRM možné sledovat stav objednávky jak ve vztahu k zákazníkovi, tak i interně v rámci firmy.

Pokročilejší CRM jsou softwarově uzpůsobeny ke kompatibilitě s dalšími databázemi a aplikacemi, jako například:

  • fakturace
  • sklad
  • katalog chyb
  • riziková hlášení
  • úkolování dotyčných osob pomocí emailů či sms apod.

Funkční CRM je často kompatibilní či přímo opřeno o procesy firmy, od obchodních procesů, přes výrobní, fakturační atd.

Díky CRM je možné snadno řídit obchodní případy, sledovat rizika a prohlubovat vztahy se zákazníky.


Zajímavé články o firemním i osobním rozvoji

Pomocí mindfulness můžete snížit stres v práci
Poslední dobou je u vás všechno strašně hektické. Na obědě vůbec nemyslíte na jídlo. Hlavou se vám honí hromada nevyřízených mejlů, šéf tlačí na report za minulý měsíc, do toho…
Přečíst článek
Tyhle knihy byste si měli přečíst, pokud to myslíte s osobním rozvojem vážně.
Přečíst článek