KAIZEN

Z japonštiny "zlepšování".

Úvod ▪️ Slovník pojmů ▪️ Kaizen

Když se řekne "kaizen"

Kaizen je převzato z japonštiny a znamená to "zlepšování". U nás se toto slovo ustálilo pod pojmem "zlepšovák", či dokonce "zlepšovák, který je možné měřit" (přínos, zisk, náklady, čas...).

Zlepšení, či dokonce neustálé zlepšování bývá dnes jedinou cestou, jak obstát na trhu. Mnohé firmy mají Kaizen jako oficiální metodiku změn k lepšímu.

V jednodušších případech mají firmy "krabici" na zlepšováky, které vyhodnocuje tým vedoucích. Sofistikovanější přístup je, že určení pracovníci (tzv. Kaizen tým) - ať už to dělají naplno, nebo jako doplněk ke své pracovní náplni - aktivně vyhledávají osoby, které mají zlepšovatelské myšlení.

Nápady těchto osob pak Kaizen tým pomáhá zpracovat do pečlivého popisu či nákresu, a také se zabývají kvantifikací jejich přínosu:

  • Ušetření peněz,
  • času,
  • zvýšení výkonu,
  • snížení stresu,
  • snížení zdravotních komplikací či nebezpečí zranění,
  • zvýšení motivace pracovníků atd.).

Po vypočítání přínosu bývají autoři zlepšení odměňování určitým procentem z částky, kterou Kaizen přinese. Pokud přínos Kaizenu není možné přesně určit, dostávají autoři Kaizenu nějakou paušální odměnu.

Pokud firma Kaizen podporuje jako součást podnikové kultury, většinou se firma neustále zlepšuje zcela přirozeně, a to díky pracovníkům, kteří zlepšují konkrétní věci přímo na svých pracovištích.

Úspěšný Kaizen pak bývá zhodnocen dalšími složkami v podniku (bezpečnost práce, hygiena, plynulost výroby atd.) a pak zapracován do podnikových procesů.


Zajímavé články o firemním i osobním rozvoji

Pomocí mindfulness můžete snížit stres v práci
Poslední dobou je u vás všechno strašně hektické. Na obědě vůbec nemyslíte na jídlo. Hlavou se vám honí hromada nevyřízených mejlů, šéf tlačí na report za minulý měsíc, do toho…
Přečíst článek
Tyhle knihy byste si měli přečíst, pokud to myslíte s osobním rozvojem vážně.
Přečíst článek