PROCESNÍ ŘÍZENÍ

Řízení procesů je řízení činností, které efektivně zpracovávají vstupy na výstupy.

Úvod ▪️ Slovník pojmů ▪️ Procesní řízení

Když se řekne "procesní řízení"

Proces je opakovaná činnost, která přesně definované vstupy zpracovává do přesně definovaných výstupů.

Řízení procesů je tedy řízení činností, které efektivně zpracovávají vstupy na výstupy. Výstupy pak slouží jako vstupy do dalších procesních činností.

Ten, kdo procesy vytváří, dbá na to, aby na sebe procesy navazovaly i napříč odděleními v podniku. Aby vstupy, materiál, informace či dokumenty "tekly" podnikem plynule, zpracovávali se průběžně s jasnou zodpovědností a v daných časových úsecích (ve výrobě jsou tyto úseky nazývány jako takt).

Manažer procesů řídí procesy a dbá na to, aby nedocházelo k odchylkám od definovaného toku procesů, vstupů, výstupů, a dokumentů. Má jasná měřítka, podle kterých zjistí, že k odchylkám dochází, a také má připravené nápravné procesy, jejichž cílem je vrátit vše do zprocesovaného standardu.

Asi nejvíce či nejviditelněji je zprocesovaná oblast výroby automobilů. Na výrobní lince je vidět, jak je důležitý plynulý tok výroby.

Při každém taktu se provádí efektivní činnosti (procesy), které i viditelně zvyšují hodnotu výrobku. Ve službách či v administrativě je nastavení a řízení procesů o něco složitější, protože jde o virtuální tok činností.

Dobře zpracované procesy umožňují dobré procesní řízení s menší chybovostí, vyšší kvalitou, s méně vícepracemi. Pokud už k chybě dojde, často je taková chyba objevena již v dalším "taktu" či v dalším oddělení, které pracuje s výstupy z předchozího oddělení.

Brzo objevená chyba nemá tak nákladné následky.


Zajímavé články o firemním i osobním rozvoji

Pomocí mindfulness můžete snížit stres v práci
Poslední dobou je u vás všechno strašně hektické. Na obědě vůbec nemyslíte na jídlo. Hlavou se vám honí hromada nevyřízených mejlů, šéf tlačí na report za minulý měsíc, do toho…
Přečíst článek
Tyhle knihy byste si měli přečíst, pokud to myslíte s osobním rozvojem vážně.
Přečíst článek