PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Zjednodušeně jde o řízení projektu.

Úvod ▪️ Slovník pojmů ▪️ Projektové řízení

Když se řekne "projektové řízení"

Projekt je jednorázový, neopakovatelný soubor činností, s jasným cílem (výsledkem) v jasném časovém horizontu.

I když je projekt vždy originální (už jen proto, že další podobný projekt je v jiném časovém či prostorovém kontextu), tak metodiky a nástroje řízení projektu jsou poměrně standardní.

Projektový manažer musí znát cíl (přesně popsaný výsledek), v jakém čase a za jakých nákladů má být dosažen.

Projektový manažer ví, jak stanovovat mezníky a kontrolní dny, co, jak a kdy kontrolovat, aby nedošlo k výrazným odchylkám od plánu. A pokud k nim dochází, pak má projektový manažer připravené krizové scénáře, jak projekt z odchylek opět vrátit do plánu.

Speciální pozornost věnuje projektový manažer kritické cestě, tedy místům, kde se například schází více subdodávek závislých na sobě.

Tyto momenty můžou celý projekt časově i finančně rozkmitat (rozhodit) a proto právě tyto momenty projektový manažer řídí většinou sám osobně.

Ostatně vyhodnocování a řízení je hlavní zodpovědností projektového manažera. Často bývá pozitivně (i negativně) zainteresován na kvalitě výsledku v daném čase.


Zajímavé články o firemním i osobním rozvoji

Pomocí mindfulness můžete snížit stres v práci
Poslední dobou je u vás všechno strašně hektické. Na obědě vůbec nemyslíte na jídlo. Hlavou se vám honí hromada nevyřízených mejlů, šéf tlačí na report za minulý měsíc, do toho…
Přečíst článek
Tyhle knihy byste si měli přečíst, pokud to myslíte s osobním rozvojem vážně.
Přečíst článek