SWOT ANALÝZA

SWOTka je základní metoda strategické analýzy.

Úvod ▪️ Slovník pojmů ▪️ Swot analýza

Když se řekne "swot analýza"

Swot analýza se zabývá hodnocením dovedností člověka,  oddělení nebo celého podniku.

Někdy je SWOTka vztažena na konkrétní projekt či procesy. Schopnost analyzovat aspoň základní faktory je nutná pro každého vedoucího pracovníka. Měl by být schopný vypracovat SWOT analýzu nejen na svou osobu, ale také na své oddělení, na svůj projekt či podřízené.

Co tedy SWOT analýza popisuje?

S = Strengths - silné stránky

  • Jaké jsou silné stránky konkrétního pracovníka, či oddělení či podniku?
  • Například konkrétní dovednosti, jméno podniku, silná obchodní síť firmy apod.

W = Weaknesses - slabé stránky

  • Např. slabá schopnost prezentace, komunikace směrem ven, neznámé jméno výrobků apod.

O = Opportunities - příležitosti

  • Jaké příležitosti přináší tento člověk či určitý projekt?
  • Např. příležitost naučit se rychle nějaké dovednosti, příležitost dostat se k dalším odborníkům, příležitost otevření nového trhu apod.

T = Threats - hrozby

  • Co může ohrozit cestu k cíli?
  • Např. vyšší chybovost, nestabilita dodavatelů, nepříjemná mediální kauza apod.

Zajímavé články o firemním i osobním rozvoji

Pomocí mindfulness můžete snížit stres v práci
Poslední dobou je u vás všechno strašně hektické. Na obědě vůbec nemyslíte na jídlo. Hlavou se vám honí hromada nevyřízených mejlů, šéf tlačí na report za minulý měsíc, do toho…
Přečíst článek
Tyhle knihy byste si měli přečíst, pokud to myslíte s osobním rozvojem vážně.
Přečíst článek