Firemní kurzy komunikace

Firemní kurzy cílené na zlepšení komunikace

Podnikové kurzy komunikace doporučujeme všem vašim zaměstancům. Správně vedený rozhovor se zákazníkem nebo kolegou je klíč k úspěšnému jednání a uspokojivým výsledkům.

Seznam komunikačních kurzů

Komunikační dovednosti - pevné základy nejen pro manažeryÚčastníci si uvědomí roli a cíle druhého při komunikaci. Těmto faktům přizpůsobí formu své komunikace tak, aby došlo k dohodě bez zbytečných nedorozumění či emocionálních zápletek.
Jak se ubránit manipulátorům, nekompromisněÚčastníci si na školení nastaví filtry pro rozeznání manipulace oproti běžným vyjednávacím technikám. Po rozeznání manipulace se účastníci naučí techniky obrany proti manipulaci.
Transparentní komunikace změn ve firměÚčastníci pochopí emoční křivku změn lidí, kterých se změna týká, poté začínají používat nástroje, které změnou všechny dotčené provádí rychleji s menšími emocionálními odchylkami.
Krizová komunikace v PR interní a externí firemní komunikaciKrize může přijít v tu nejméně vhodnou chvíli a je dobré se na ni včas připravit... je lepší být připraven než zaskočen. Získáte konkrétní návody, jak překonat krizi a kdo to má ve firmě řešit a jak. Metody PR dnešní doby se liší od doby předchozí a my si ukážeme, co dnes funguje.
Asertivní techniky v praxi, modelové situacePřítomní na školení jsou konfrontováni s otázkou: Nejsem příliš pasivní nebo agresivní? Stejně si vytvoří obrázek o sobě, zda z nich mluví dítě, rodič nebo dospělý. Pak si projdou asertivní techniky, kterými posílí schopnost jednat jako zralý dospělý.
Jak řešit konflikty interní a externíÚčastníci sníží počet konfliktů, na jejichž konci je nenávratně narušený vztah a důvěra mezi spolupracovníky i obchodními partnery. Zvýší se počet dohod a kvalitních vztahů na základě nadhledu při řešení konfliktů.
Týmová komunikace a spolupráce s využitím strategických herKurz je určený pro zlepšení spolupráce v rámci existujících týmů popřípadě má za úkol zkvalitnit komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými úseky, které musejí v rámci firmy spolupracovat. V průběhu dne se prostřednictvím zážitkových cvičení účastníci dozvědí vše potřebné o zákonitostech komunikace a týmové spolupráce a najdou konkrétní „recepty“ na zlepšení dosavadní praxe.
Change management krok za krokem pro spokojený týmKomunikace je důležitá. Ale při změnách její důležitost rapidně roste. Špatně komunikovaná změna přináší negativní emoce, rozbití vztahů na pracovišti, odchod řady lidí zejména specialistů, kteří z principu změnu snáší velmi špatně. Odchod lidí (fluktuace) je nákladná. Nezřídka jde až o pěti násobek mzdy pracovníka, kterého je třeba nahradit. Daleko jednodušší a levnější je změny správně komunikovat a předejít mnoha problémům i výdajům. Na školení se účastníci dozví a vyzkouší, jaké věty jsou konstruktivní a jaké naopak destruktivní. V jaké fázi změn je zapotřebí komunikovat s kým a co. Koho je třeba získat pro změnu individuálně a koho ve skupině. Koho získat, aby nám pomohl uklidnit a získat další a podobně.
Nezapomenutelný teambuilding pro zlepšení firemní komunikaceVýstupem tréninku je zlepšená týmová spolupráce a komunikace a hlubší vzájemné poznání a pochopení. Jedná se o outdoorové a indoorové disciplíny nebo jejich mix podle zadání klienta. Outdoorové disciplíny jsou vhodné pro široký věkový rozsah účastníků: (bez zásadních fyzických omezení). Aktivity jsou zábavné a interaktivní, ale zároveň vždy umožňují krátký sumarizační debrief zaměřený na AHA efekty vzniklé během aktivit a na klíčové myšlenky z oblasti komunikace a týmové spolupráce. Jedná se o metodiku zážitkového učení s následným rozborem podle Kolbeho cyklu učení. Trénink je vhodný pro zlepšení komunikačních a vztahových vazeb uvnitř firemního týmu.
Spolupráce v týmu a indoor team buildingOvěření a ujasnění výhod jasné strategie, domluvy a kooperace Nutnost aktivního zapojení. Nutnost rychle reagovat na změny, vytváření strategií. Orientace v poměrně složitých pravidlech- zvládání frustrace… Součástí je delší závěrečné zhodnocení zvolené strategie, reakcí na změny, vývoje a změn v komunikaci, spolupráci, koordinaci, rozhodování, řízení a v osobním přístupu. Také hledání paralel s praxí a možnosti aplikace poznatků do běžného pracovního života.
Strategie vítězí - outdoor team buildingOvěření a ujasnění výhod jasné strategie, domluvy a kooperace. Objevení možnosti efektivní spolupráce mezi jednotlivými týmy znásobující cílový efekt. Nutnost aktivního zapojení a využití individuálních schopností každého jednotlivce. Propojení rychlosti, obratnosti, spolupráce, přemýšlení s koordinací různých činností. Nutnost rychle reagovat na změny, vytváření strategií, koordinace jedinců a činností. Zapojení všech členů týmu v různých rolích. Součástí je delší závěrečné zhodnocení zvolené strategie, reakcí na změny, vývoje a změn v komunikaci, spolupráci, koordinaci, rozhodování, řízení a v osobním přístupu. Také hledání paralel s praxí a možnosti aplikace poznatků do běžného pracovního života.
Multikulturní workshop – kulturní rozdíly ve vybraných zemích a jejich vliv na spolupráci Trénink je zaměřený na pochopení kulturních odlišností. Poznáme lokální obchodní a kulturní zvyky v klientem zadaných zemích. Díky využití Hofstedeho teorie šesti kulturních dimenzí se účastníci seznámí s odlišnými kulturními vzorci a učí se správně reagovat na kolegy a klienty pocházející z odlišných zemí a regionů. Po absolvování tohoto vzdělávacího semináře dokážou účastníci obstát jak v pracovním kontextu, tak i při mimopracovní komunikaci... Budete bez rizika, že se před cizinci zbytečně ztrapníte díky neznalosti jejich kultury!
Muži a ženy v akci – rozhýbejte svoji genderovou inteligenci!Cílem workshopu je ukázat nejčastější zdroje nedorozumění mezi muži a ženami na pracovišti, které vycházejí z fyzických odlišností mužského i ženského mozku, ale i z tzv. genderových mrtvých úhlů (mýty na téma vzorců chování obou pohlaví) a ukázat nové možnosti vzájemné efektivnější komunikace a spolupráce. Seminář obsahuje a pracuje s nejnovějšími poznatky neurovědy, zkušenostmi expertů a reálnými příběhy účastníků. Je určený především pro firmy a je zaměřený na prevenci a “léčení” problémů vzniklých na základě genderových rozdílů na pracovišti. Téma nabývá dnes na důležitosti s ohledem na právě probíhající kampaň „Me too“ a na drahé soudní procesy vzniklé díky harassmentu na pracovišti.
Etiketa a společenské chováníÚčastníci se seznámí s Etikou /vědní obor/a Etiketou /soubor pravidel/ a to jak ve firemní, tak i osobní úrovni. Procházejí základní pravidla společenského chování v jednání a chování, v oblékání i stolničení. Cílem je osvojit si pravidla společenského chování a umět se správně rozhodnout v každé situaci.
Klíčové dovednosti pro úspěšné asistentky v on-line doběNe nadarmo se říká, že asistentka je pravou rukou svého šéfa a dobrá asistentka mu o polovinu uvolní ruce pro důležitější a významnější činnosti. Na semináři se účastnice naučí správnému vystupování a pracovnímu přístupu, osvojí si pravidla telefonické a e-mailové komunikace, vyhodnocovat úkoly dle priorit a jednat s ostatními dle jejich typologie.
Finanční gramotnost pro budoucí prosperituNebývá jednoduché finance vydělat, ale velmi jednoduché je utratit. Cílem semináře je osvojení si základních pojmů z oblasti finanční gramotnosti. Účastníci se naučí pracovat se základními informacemi a podmínkami pro výpočet RFA – rodinné finanční analýzy. Sestavení rozpočtu domácnosti a zvážení nezbytnosti výdajů. Vše je postaveno jako obrana proti insolvenci – zlepšení posouzení, kdy si půjčit a jak splácet dluhy, zvážení budoucích důsledků zadlužení.
Pravostranné myšlení a kreativita - workshopDoba se mění a vyžaduje změnu našeho myšlení: z informačního věku totiž dnes přecházíme do koncepční epochy, která volá po rozvinutém pravostranném myšlení! Už nestačí jako dříve pracovat jen s logikou a sekvenčním uvažováním - musíme se naučit lépe pracovat i s kreativitou a emocemi, a to znamená naplno zapojit pravou stranu svého mozku. Pokud tedy chcete jít s dobou, zúčastněte se našeho nového workshopu. V běžném pracovním shonu prostě není čas na velké změny a na našem workshopu nastartujeme potřebné změny myšlení krok za krokem. Tento nový kurz přináší klíčové kreativní dovednosti, aby vás za pár let nenahradila v zaměstnání umělá inteligence.

Chcete kurz komunikace pro svou firmu a 
pro svůj tým?

Rádi věnujeme hodinu svého času a vysvětlíme, jak bychom vám mohli být prospěšní ve zlepšování komunikačních dovedností.

Napište nám - pole označená hvězdičkou* prosím vyplňte 😉

Celé jméno*
E-mail*
Telefon*
Sem napište zprávu*

Spolehněte se na profíky

Zatím se nám nestalo, že bychom se s někým nedomluvili. Jsme profíci na podnikové vzdělávání a uděláme maximum, abyste byli spokojení. Máte moje slovo.

Petr Vytásek

Máte dotaz?
Zavolejte mi: 777 959 299