TIME MANAGEMENT

Sana postupů a nástrojů pro lepší plánování času.

Úvod ▪️ Slovník pojmů ▪️ Time management

Když se řekne "time management"

Time management je doslova řízení času. Dovednost, která není samozřejmá, ale lze se jí učit.

Je důležité, aby zejména vedoucí pracovník dokázal řídit v čase nejen své úkoly a činnosti, ale stejně tak úkoly svých podřízených.

A protože zdánlivě naléhavých činnosti je většinou vícero, než se dá zvládnout, je nutné, aby osoba, která řídí čas svůj či jiných, uměla:

  • Rozlišovat priority,
  • identifikovat plýtvání,
  • vyhodnotit, do jaké hloubky jít např. v analýzách.

Dnešní nároky na člověka však také vyžadují, aby pracovník své úkoly vypracovával v relativním klidu, aby nedocházelo k fatálním chybám. Proto dobrý "time manager" umí vybalancovat činnosti tak, aby střídavě zaměstnával různé části mozku či těla, ale také aby uměl doplňovat energii a žít v rovnováze i v osobním životě.

Zjednodušeně se dá řici, že dnešní Time management je více o jednom kalendáři, kde na první pohled vidíme jak pracovní, tak osobní či rodinné záležitosti, abychom mohli mít vše v rovnováze.

A ještě jedna důležitá záležitost. Abych mohl dobře řídit svůj čas, musím znát plán. Protože pokud umím vyhodnotit, že jsem se odchýlil od plánu, pak se můžu do plánu vrátit zpět.

Pokud časový plán neznám či nemám, pak nemám podle čeho posuzovat, zda řídím čas správně či špatně.


Zajímavé články o firemním i osobním rozvoji

Pomocí mindfulness můžete snížit stres v práci
Poslední dobou je u vás všechno strašně hektické. Na obědě vůbec nemyslíte na jídlo. Hlavou se vám honí hromada nevyřízených mejlů, šéf tlačí na report za minulý měsíc, do toho…
Přečíst článek
Tyhle knihy byste si měli přečíst, pokud to myslíte s osobním rozvojem vážně.
Přečíst článek