LEAN MANAGEMENT

Efektivní řízení založené na eleminiaci zbytečně nákladných procesů.

Úvod ▪️ Slovník pojmů ▪️ Lean management

Když se řekne "Lean management"

Slovo "lean" pochází z angličtiny (úzký, štíhlý). Lean management je metoda řízení a začala se praktikovat zejména ve výrobě v automobilovém průmyslu, prvně v podniku Toyota, kde byla "vypiplána" k dokonalosti řada metodik jako např. Kanban, Kaizen, Six sigma (řízení kvality).

Lean management se zabývá štíhlou výrobou, tedy odstraňováním neefektivních procesů a kroků.

Neefektivním procesem se rozumí taková činnost, která nepřidává výrobku hodnotu. Jde především o procesy, ve kterých je poměrně velký prostor k plýtvání jako např.:

  • Přesuny materiálu a lidí,
  • skladování,
  • neplynulý tok materiálu či dokumentů,
  • nadvýroba,
  • plýtvání energiemi,
  • plýtvání lidským potenciálem atd.

První zavádění Lean managementu bývá velmi efektivní, protože pokud doposud nebyla věnována efektivitě procesů velká pozornost, je přirozené, že je "na čem pracovat".

Avšak i po prvním spuštění lean managementu je zapotřebí pravidelně prozkoumat, zda nedochází k nabobtnání neefektivních procesů, nebo zda se neobjevili nové možnosti k dalšímu zeštíhlování.

V posledních letech se zavádí lean management i do podniků, které se zabývají službami, či finančnictvím. Příkladem může být v bankovnictví poměrně radikální zeštíhlení a zautomatizování procesů, které zpracovávají žádosti o hypotéky a půjčky.


Zajímavé články o firemním i osobním rozvoji

Pomocí mindfulness můžete snížit stres v práci
Poslední dobou je u vás všechno strašně hektické. Na obědě vůbec nemyslíte na jídlo. Hlavou se vám honí hromada nevyřízených mejlů, šéf tlačí na report za minulý měsíc, do toho…
Přečíst článek
Tyhle knihy byste si měli přečíst, pokud to myslíte s osobním rozvojem vážně.
Přečíst článek